Detta är Ålandsgillet .


Föreningen har varit verksam i Stockholm sedan 1939. Först som ungdomssektion till Svenska Åländska Sällskapet, vilket ombildades till Ålandsgillet 1964. År 1982 anslöt sig föreningen till Finlands svenskarnas riksförbund i Sverige; FRIS. År 1984 anslöt sig föreningen till det ny bildade Stockholmsdistriktet av FRIS. Detta Distrikts förbund bestod av 8 föreningar i Stockholm, Södertälje och Upplandsväsby. År 2008 upphörde Stockholmsdistriktet.


Ålandsgillets syfte är att:

1. utgöra ett samband mellan, å ena sidan, i Sverige bosatta ålänningar och ålandsvänner och å andra sidan myndigheter, organisationer etc som har sin verksamhetsutövning på Åland eller i sin verksamhet berör Åland.

2. upprätthålla de kulturella och personliga förbindelserna med Åland,samt att

3. vid omständigheter i övrigt bevaka och tillvarata i sverige bosatta Ålänningars ålandsvänners intressen.Ålandsgillets stadgar (Reviderade 2014).