Återblickar.


Sammanfattning Kultureftermiddag Onsdagen den 6 november kl 13.00-17.00 I Bagarmossens Folkets Hus.

Vi var 35 personer som samlades för att lyssna till dagens underhållare
Kultureftermiddagen hade ett litterärt och ett musikaliskt perspektiv.
Vi öppnade med den litterära delen
Asta hälsade Forskaren /Författaren Lars Soldéus välkommen.
Lars framförande handlade om Fiskköpare och Sumpskeppare i de Åboländska, Åländska och Svenska skärgårdarna.
Forskningen har nedtecknats i en trilogi en historia som stäcker sig mellan 1600-talet fram till 1950 talet.
Under nära 300 år kunde levande fisk levereras till Stockholmarna från Svenska ostkusten, Nylands Ålands och Åbolands skärgårdar.
Fisken levererades till olika platser i Stockholm som Södra Fisketorget vid Slussen, Helgeandsholmen och Blaseholmen. Fisken levererades till fiskuppköpare som sedan sålde fisken vidare till Stockholmarna.
Från mitten på 1700-talet så kunde sumpskepparna/bönderna ta med både levande fisk och lantmannavaror. Lantmannavarorna fick man sälja direkt till Stockholmarna men fisken skulle fortfarande säljas via mellanhänder.
På vägen mellan den Nyländska, Åboländska och Åländska skärgården fanns Hamnställen. Hamnställen var ställen/hamnar där sumpskepparna stannade till och köpte upp fisk från
fiskarna föra att sedan levereras till Stockholm.
På vägen genom skärgårdarna fanns mellan 30-40 Hamsställen
Det krävdes ett antal resor från Nyland, Åboland och Åland över Ålandshav till Stockholm för att det skulle vara en lönande verksamhet.
Från och med 1950-talet förbjöds all transport av levande fisk från Finland till Sverige.
Det var en mycket intressant föreläsning. Framför allt för oss som kommer från Nylands, Åbolands och den Åländska skärgården. Många av oss känner till platserna/Hamnställen där fisken hämtades och även personer som har varit näringsidkare inom branschen.
Vi tackade Lars Soldéus för en mycket intressant förläsning.

I mellan akten bjöds på Kaffe, Snittar, Tunnbrödsrullar och Kakor.
Vin fanns att köpa till självkostnadspris.

Nu var det dags för den musikaliska delen
Asta hälsade Pecke Abrahamsson ” Den sjungande polisen” välkommen
Han är pensionerad polis som ägnar sig åt att både framträda och skriva/komponera egna låtar.
Han sjöng kända schlagers som samtidigt utmynnade i en musiktävling för oss.
Priset för två vinnare var en CD-skiva / egen musik.
Emellan framförandet av låtarna berättade han historier från sitt yrkes liv med humorfyllt innehåll.
Vi tackade Pecke för en mycket trevlig underhållning.
Vi från Ålandsgillet tackar våra åhörare som kom till Kultureftermiddagen.

Vid Datorn
AnnMari Englund Öberg


Sammanfattning av Ålandsgillets utflykt Oceanbuss-Sightseeingen den 24 september 2019.

Den 24 september var vi 21 personer som steg ombord på Oceanbussen. Bussen är en amfibiebuss som körs både på land och vatten. Bussen har funnits i Stockholm i 13 år.
Det var en härlig dag. Färden började vid Strömgatan 3 i Stockholm mittemot Operahuset.
Vi hade en fantastisk guide som berättade om Stockholm under resans gång.
Färden gick via Strandvägen ut till Djurgården. När vi kom till Källhagens Värdshus så sjösattes bussen. Då blev det riktigt spännande hur detta kunde fungera. Allt gick bra och plötsligt blev bussen en båt. Färden gick på sjön efter Djurgården och Stadsgårdskajen för att sedan återvända tillbaka till utgångspunkten. Det var en spännande resa en ny upplevelse för många av oss.
Vi tackade guiden för en fantastisk guidning och chauffören/ kaptenen för en spännande resa Efter turen gick vi och åt en gemensam lunch på restaurang Bagdad Café.

Vid Datorn
AnnMari


Sammanfattning av Sommarträffen i Mariehamn den 11 juli 2019

Det traditionella Sommartinget på Åland hölls torsdagen den 11 juli 2019. Ålands Vänner i Helsingfors stod för värdskapet. Föreningens ordförande Isabell Storsjö har valt att kalla träffen Sommarträffen med anledning av att ingen åländsk politiker har engagerats i träffen.
Vi var 32 personer varav 8 från Ålandsgillet som träffades i Sjökvarteret i Mariehamn för att beskåda bygget av galeasen Emelia och Segeljakten Atlanta.
Stiftelsen Emelia som står bakom skutbygget Projektet Emelia och som skall stå för att säkerställa att åländska skeppsbyggartraditioner och seglings kunskaper bevaras. Skeppsbyggmästaren Erik Söderström från Geta byggde den ursprungliga Emelia år 1889 som idag står modell för dagens Emelia fast miljövänligare och utrustad med modern teknik.
Emelia skall ersätta Albanus.
Alla kan vara med och bidra! Projektet beräknas kosta 2,3 miljoner euro.
Landskapsregeringen bidrar med 25 procent av byggkostnaderna. Företag och föreningar och privat personer har också ställt upp som sponsorer.
Personer som bidrar till en spanter eller flera spantrar får sitt namn inristat vid just den spantern
Emelias uppgift Emelias främsta uppgift är dels att föra de åländska sjöfartstraditionerna vidare och dels att säkerställa att kunskaperna i traditionellt skeppsbyggarkonst lever vidare. Skutan skall vara tillgänglig för alla. Föreningar, företag och samfund som kan ge sig ut på kryssning.
Emelia beräknas vara klar för sjösättning år 2024-25.

Innan vi fortsatte visningen av Segeljakten Atlanta serverades vi traditionell Ålandspannkaka med sviskonkräm.
Segeljakten Atlanta är en rekonstruktion av en åländsk jakt från början av 1800-talet.
Atlanta är byggd på traditionellt nordiskt vis ” På Klink” vilket innebär att bordgångarna överlappas och fästes vid varandra i det fallet med tränaglar och med lokala material. Denna byggmetod har en tusenårig tradition.
Atlanta blir ca 14 m lång och 4 m bred. Det kommer att finnas övernattningsmöjligheter för mindre sällskap.
Projektet förverkligas med stöd från bl.a LEADER och Svenska Kulturfonden samt privata personer.
Sjösättning och jungfrufärd är planerade till Tall ships race 2021.
Vi tackade alla för en trevlig visning och rundvandring i Sjökvarteret.
Vi avslutade dagen med en gemensam lunch till självkostnadspris på Club Marin.
Vi tackade Isabell Storsjö och Ålands Vännerna i Helsingfors som ordnat visningen i Sjökvarteren i Mariehamn.

Vid Datorn
AnnMari Englund Öberg


Bortaålänningarnas dag i Mariehamn den 19 juli 2017

I år var det Ålandsgillet i Stockholm som stod för värdskapet och arrangemanget. Vi träffades vid Mariehamnsmuseet MINISTADEN Ålandsvägen 42. Vi var ca 40 deltagare .
Temat för dagen var En Levande Skärgård. Mika Nordberg Infrastrukturminister, representant för Ålands Landskapsregering, informerade oss om olika projekt som pågår för att hålla skärgården levande. Han har sina rötter från Kökar sedan 1500-talet. Asta Måbrant, ordförande för Ålandsgillet i Stockholm hälsade alla hjärtligt välkomna. Mika Nordberg öppnade sitt anförande med att befolkningsantalet minskar i skärgården samt att kommunikationen är livsnerven för skärgården.
År 1993 upprättades en ny självstyrelselag som fortfarande är under utveckling och åter ut på remiss i juni 2017. År 2005 startades kortrutts projektet för att minska kostnaderna för färjtrafiken. Utvärderingar har genomförts 2009 och 2011. Planeringen grundade sig på att 200 milj euro skulle räcka till hela projektet. Nu visar det sig att det finns ett underskott på 20 milj euro. För att täcka detta måste det sparas, lånas eller göras nya investeringar. Det finns olika tänkbara alternativ: En ny bro mellan Föglö östra och västra vilket skulle göra en besparing med 10 min/ tur ca 4 tim/ dag. Besparingar inom sjukvården. Med tanke på miljö och hållbarhet att satsa på eldrivna fartyg.
Man har beslutat att gå vidare i planeringen och förhoppningsvis skall vägplanen vara klar 2018. År 2014 privatiserades färjtrafiken i skärgården och hade då få anbudsgivare . År 2019 skall en ny upphandling ske och då hoppas man på flera aktörer i anbudsförfarandet. Nästa stora projekt är kommunsammanslagningen; från nuvarande 16 kommuner till enligt Lagtingets förslag fem kommuner. Förslaget har gått ut på remiss till alla kommuner som har haft möjlighet att tycka till. Med tanke på att kommunerna är olika stora så ser ekonomin och förutsättningarna till service, skolor, äldrevård etc olika ut. Det är där som diskussionen pågår angående vem vill gå samman med vem. Det fanns möjlighet för oss att ställa frågor under hela anförandet. Vi avslutade den delen med att Landskapsregeringen bjöd på kaffe med dopp.

Vi avslutade dagen med att besöka museet MINISTADEN som Mariehamn såg ut på 1920-talet. År 1987 började en grupp pensionärer som kallar sig Nybyggarna med att åskådliggöra staden som den såg ut på 20-talet. Staden bestod då endast av två till tre kvartersrader på var sida om huvudesplanaden som binder ihop hamnarna, det en kilometer långa stadsnätet, mellan östra och västra hamnen. ”Nybyggarna” har byggt upp en miniatyrmodell av den gamla bebyggelsen inom detta område. Mer än 600 modellbyggnader har byggts upp i en skala där en meter blivit en centimeter. Kommerserådet Anders Wiklöf har iordningställt ett permanent museiutrymme för modellen. Där kunde vi gå och titta på egen hand men det fanns också möjlighet till guidning i museet. Det är ett fantastiskt arbete som dessa pensionärer har åstadkommit. Det blev en intressant och givande dag. Vi avvaktar nästa sommar och ser vad som väntar oss då. Vi tackar Asta för värdskapet.


Vid pennan

AnnMari


ÅLANDSGILLETS UTFLYKT DEN SVENSKA HURTIGRUTTEN

Lördagen den 27 augusti 2016 anordnade Ålandsgillet en dagsutflykt Stockholm Nyköping som fått namnet Den Svenska Hurtigrutten. Vi var 37 deltagare som startade denna fantastiska sjöresa från Skeppsbron kl. 8.30 med M/S Saga Lejon. Vädret var fantastiskt med sol och en frisk sydvästlig vind. Ålandsgillets ordförande Asta hälsade oss alla välkomna och hoppades att vi skulle få en trevlig dag tillsammans. Våra bord i försalongen var prydda med Ålandsflagga.

Kaptenen Lasse hälsade oss välkomna ombord och som också var vår guide under resan.

När vi startade resan serverades kaffe och smörgås.

Det är något speciellt att se Stockholm från sjösidan så vi hade möjlighet att följa med när kaptenen guidade oss genom Danvikskanalen, Hammarbyslussen samt under flera av Stockholms broar. Kaptenen poängterade ett antal gånger under sin guidning att Stockholm är en av de vackraste huvudstäderna. Vi kanske är benägna att hålla med honom.

Vi färdades vidare på Mälaren mot Södertälje där vi passerade flera broar och vidare via Södertälje sluss och ut mot den Sörmländska skärgården. Vi serverades en god lunch med tillhörande vatten öl och kaffe. Vin och andra drycker fanns att köpa till självkostnadspris. För den som så önskade fanns möjlighet att sitta ute och njuta av det vackra landskapet. Den Sörmländska skärgården har en gammal historia. Där finns ca 400 slott och herresäten och vi passerade flera av dem under dagen. Under vedergällningens år 1719 brände ryssarna många slott och herrgårdar men likt en fågel Fenix har de idag rest sig ur askan och kan idag beskådas i sin prakt och skönhet. Vi passerade också Västra Stendörrens naturreservat. Naturreservatet har ca 100 000 besökare varje år. Där ligger Naturum där ett modellandskap illustrerar den flora och fauna som finns inom reservatet. Här ges också intressant information om livet i Östersjön samt de satsningar på miljövård som anses angelägna. Vi passerade Oxelösunds stora stålverk- SSAB som numera är en av världens ledande stålproducenter. Vi är nu framme vid vår slutdestination, Nyköping. Nyköping fungerade som rikets andra stad i mer än 400 år och både regeringar och kungar hade sitt säte här. Vid inloppet till Nyköping passerade vi världens längsta flytbrygga - Nyköpings kanotstadium. Vid ankomsten till Nyköping väntade våra bussar till Stockholm och Cityterminalen.
Här skiljs våra vägar och hoppas att vi haft en angenäm sjöresa och en trevlig dag tillsammans med varandra och vår fantastiska kapten Lasse som guidat oss genom detta vackra landskap.


Vid pennan

AnnMari


Sammanfattning besök på Spritmuseet

Ålandsgillet arrangerade ett besök på Spritmuseet tisdagen den 10 april 2018 Vi var 13 personer som kom till visningen.
Spritmuseet är ett svenskt museum om alkoholkulturen i Sverige. Sveriges vin och sprithistoria Spritmuseet öppnades som Vin & Sprithistoriska Museet i Vasastaden i Stockholm 1967. I Maj 2012 flyttades Museet till Galärskjulen på Djurgården i Stockholm. Sedan 1992 ägdes och drevs spritmuseet av AB Vin & Sprithistoriska Museet, men i maj 2014 tog museet själva över driften.
Vår guide guidade oss runt i museet på temat Spritlandet Sverige och Champagne från kalkjord till glamour.
På de två våningarna i utställningen Spritlandet Sverige får du genom scenerier, filmer dofter och musik ta del av allt från konsten att tillverka alkohol till en berusande kväll. De mesta som är rikt på socker och stärkelse ex. frukt potatis och säd går att använda för att framställa ( destillerad) sprit. Utställningen visar hur normerna har varit över tid att stärka sig med sprit och ritualer runt skålandet.
Champagne utställningen berättar om jordmån, jäsning och bubblor och mycket annat kring själva tillverkningen. Få drycker är så mytomspunna och laddade med föreställningar om lyx och flärd som champagne. I utställningen får du också veta hur det kommer sig att det mousserande vinet från regionen Champagne i Frankrike är så unikt.
Vi tackade för en intressant guidning. Efter avslutad guidning hade vi möjlighet att gå runt i museet på egen hand.
Vi avslutade dagen med en gemensam lunch.


AnnMari


Firande av Ålands självstyrelsedag.

Från Ålands landskapsregering och Ålands lagting fick Ålandsgillets styrelse en inbjudan att delta i firandet av Ålands självstyrelsedag den 9 juni 2016 i Stockholm.

Gunnar Westerholm, ledamot i Nordiska samarbetskommittén och chef för Ålands landskapsregerings Sverigekontor på Drottninggatan i Stockholm, hälsade alla välkomna. Vi var omkring sextio inbjudna, det var ambassadör, politiker, folk från näringsliv och kultur och olika föreningar som minglade och knöt kontakter.
Det bjöds på ett fantastiskt bord med goda snittar, vin och annan dricka.

Från Ålandsgillet deltog Asta Måbrant, Eva Lindblom och AnnMari Englund Öberg.

Minister Nina Fellman höll ett uppskattat tal och berättade om arbetet i landskapsregeringen. ”Vi har ett mikroskopiskt litet självstyre som vi är glada och stolta över” sa hon bl a och avslutade med att säga att det här var första gången som vi firade i Stockholm men det kommer att bli en tradition och kanske lite mer utvidgat.

Viseordf i Ålands delegation i Nordiska rådet Mikael Staffas berättade om deras arbete. Åland har varit med sedan 1970.

Julia Klara, presenterades som ung lovande artist, underhöll med fin sång och gitarrspel och ackompanjerade även när vi alla stod upp och sjöng ålänningens sång.

En väldigt trevlig tillställning. Vi fick kontakt med riksdagsledamot Per Lodenius och en inbjudan till Ålandsgillet att besöka Sveriges Riksdag.


Vid pennan

Asta Måbrant


Utflykt till konsthallen Artipelag

Torsdagen den 18 september har Ålandsgillet planerat en utflykt till Artipelag. Vi var sex nyfikna medlemmar som gav oss iväg dit. Dagen bjöd på ett strålande sensommarväder.

Artipelag är en privat svensk konsthall vid Baggensfjärden på Hålludden på Farstalandet i Värmdö kommun. Artipelag ägs och drivs av Artipelag AB, som är ett dotterbolag till Lillemor Design AB. Detta företag ägs av Björn och Lillemor Jakobson och är moderföretag också för BabyBjörn AB.

Bygget påbörjades 2009 och konsthallen öppnades 3 juni 2012med utställningen Platsens själ På en yta av drygt 10.400 kvm, ryms en stor konsthall en artbox för events och underhållning, en designbutik två restauranger med uteservering och storslagen sjöutsikt Den utställning som visas nu heter Ingen människa är en ö – konstnärliga strandhugg i Stockholms skärgård dvs konst av konstnärer som vistats mycket i Stockholms skärgård ( alster utställda av 26 konstnärer). Utanför byggnaden finns också konst av i form av skulpturer och andra intressanta föremål att beskåda.

Av intresse kan vara att en av utställarna J.A.G.Acke ( Johan Axel Gustav Andersson 1859-1924) också kom till Åland 1886 och blev där medlem av Önningebykolonin. När vi har beskådat konsten så avnjöt vi en jättegod lunch med utsikt över en spegelblank Baggensfjärd. Efter en kort visit i designbutiken återvände vi till Stockholm. Vi kan varmt rekommendera ett besök på Artipelag en fantastisk plats att besöka även om man inte är intresserad av konst.


Vid pennan

AnnMari Englund Öberg


Sammanfattning om sommarträffen i Mariehamn den 27 juni 2014

Ålands landskapsregering har de senaste åren valt att inte ordna något Sommarting för medlemmarna i föreningarna Ålands Vänner i Helsingfors, Ålandsgillet i Stockholm och Ålandsringen i Åbo. Med bakgrund av detta kommer föreningen Ålands Vänner i Helsingfors med förslag om att vi har en gemensam Sommarträff på Åland i Mariehamn.

Datum för Sommarträffen var fredagen den 27 juni . Mariehamn bjöd på ett underbart sommarväder. Vi var totalt 59 personer varav 23 från Ålandsgillet. Dagen inleddes med en stadsvandring där specialisterna på Mariehamns historia, Folke Wickström och Jerker Örjans guidade oss från Stadshusbacken längs Södragatan och avslutades vid Mannen vid Ratten i Västra hamnen. Mariehamn grundades 1861 och enligt stadens första mantalslängd var stadsbornas antal 35. Södragatan är den gata som är intressant i det avseendet att husen har behållit sin karaktär och är pietetsfullt renoverade. Flera av husen är ritade av den kvinnliga arkitekten Hilda Hongell. I ett av de bevarade vackra husen bodde författaren och lektorn Georg Kåhre.

Vi tackade våra förträffliga guider och fortsatte vidare med Ulf Grüssners miljövänliga fiskdieselbuss till Pub Stallhagen där vi fick smaka olika sorters öl och avnjöt en god lunch. På vägen ut till Stallhagen fick vi fakta information om biodiesel gjort av fiskrens. Bussar med detta bränsle är koldioxidneutrala. De ökar alltså inte CO2-halten i atmosfären. Om alla bussar och landskapets vägfordon på Åland skulle köras på närproducerad fiskdiesel så skulle de åländska CO2-utsläppen då minskas med över tre miljoner kg per år.

Efter lunchen åkte vi vidare tillFinströms kyrka där professor emerita Åsa Ringbom guidade oss.

Dagen avslutades med samling iMikaeligården, Finströms församlingshem där minister Wille Valve presenterade förslaget till ny hembygdsrättslagstiftning. Alla tre föreningarna har fått förslaget på remiss. Valve presenterade också föreningarnas svar till landskapsregeringen och att det fanns möjlighet att ställa frågor. Tyvärr blev tiden för diskussioner något kort.

Vi tackar Kristina Palmgren ordförande för Ålands Vänner i Helsingfors för initiativet till en gemensam Sommarträff på Åland och Asta Måbrant ordförande för Ålandsgillet i Stockholm för en mycket innehållsrik och trevlig dag.


Vid pennan

AnnMari Englund Öberg


Ålandsgillet firade 75 år i Stockholm

Ålandsgillet i Stockholm firade sitt 75-årsjubileum fredagen den 28 mars 2014 i Mäster Mikaels festvåning på Söder i Stockholm. Soligt vårväder och utsikt över Strömmen och Gröna Lund bidrog med extra glans. Drygt 70 finklädda gäster samlades och mottogs med en bubblande välkomstdrink och musik av Jalle & Stig. Middagsborden var vackert dukade med ljusstakar och ålandsflaggor Ordförande Asta Måbrant hälsade alla gäster välkomna och riktade ett speciellt välkommen till Fris ordförande Barbro Allardt Ljunggren, och de fem före detta ordföranden Ingemar Mattsson, Per Sundman, Bengt Svensson, Yvonne Mörlin och Benny Westerberg. Ett extra välkommen också till gäster från Åbolandsgillet som vi har mycket lyckat samarbete med och de känns som vår närmsta vänförening.

Bengt Svensson höll festtalet och gav oss en återblick av Ålandsgillets händelser under de 75 åren. Därefter sjöngs Ålänningens sång.

Middagen bestod av en innehållsrik Svensk buffé med vin för de som så önskade. Till kaffet underhöll oss Jalle & Stig med visor och berättelser.

Fris ordförande Barbro Allardt Ljunggren höll ett uppskattat tal och tog oss flera tusen år tillbaka i tiden. Berättade hur Åland steg upp ur havet och var de första människorna på Åland kom ifrån och vidare om inflyttning, klimatförändringar och bebyggelse. Hon avslutade med att gratulera 75-åringen och uppvaktade med en insättning till Tor Fors stipendiefond. Åbolandsgillet uppvaktade med en insättning till Cancerfonden. Gratulationer inkom även under kvällen från andra föreningar via SMS. Ingemar Mattsson, som var ordförande åren 1969-1978 gladde festdeltagarna med några vackra ord och hade med sig gratulationskort och en kasse full med godsaker.

Eckerö Linjen hade skänkt presentkort på resor och Skärgårdsbuffé som lottades ut till gästerna.

På Ålandsgillets fester är det alltid dans, och inget undantag var det när 75-åringen skulle firas. Rolles orkester spelade upp och alla danssugna fyllde snart dansgolvet. Kvällen gick fort och vid midnatt, när dansmusiken tystnat, lämnade de sista gästerna festen efter en glad och trevlig kväll.

Vid pennan.

Asta Måbrant


Dalhalla och Sundborn 3 - 4 september 2011

Lördagen den 3 september träffades 48 förväntansfulla resenärer vid Mickes buss på Gullmarsplan för avfärd kl 9.30. Lunch intogs på Scandic Hotell i Gävle och kafferast ute i det fria längs vägen. Anlände på eftermiddagen till Rättvik och mysiga Gärdebygården med traditioner från början av 1900-talet och en vacker utsikt över Siljan. Efter en god middag var det dags för avresa till Dalhalla. Det var en härlig känsla att promenera ner till det gamla kalkbrottet som är 60 m djupt, 400 m långt och 175 m brett. Dalhalla liknar en stor amfiteater, invigdes 1993 och har 4000 sittplatser. Kvällen bjöd på musik och sång från opera, film och musikal. DalaSinfoniettan stod för musiken och vi fick njuta av skönsjungande Loa Falkman och Åsa Fång som också bjöd oss på Edith Piaf-låtar. Capellagruppen FORK från Finland var fantastiskt duktiga. Det var säsongsavslutning och fyrverkerimästare Eje Berglund levererade ett riktigt färgsprakande fyrverkeri. Bussresa tillbaka till Gärdebygården och vickning för de som önskade. Vi var deras sista gäster för säsongen och gladdes av den fina service de gav oss. Dag två startade efter frukost och vi stannade till vid Rättviks Långbrygga. Den byggdes 1896-1897 och är sannolikt världens äldsta insjöbrygga. Vi promenerade på den 628 m långa bryggan och njöt av utsikten över Siljan. Carl Larsson-gården var nästa anhalt. Guiden Gudrun berättade om Carl och hans hustru Karin och visade oss runt i deras vackra hem. Efter lunch i Hyttstugan var det dags att styra kosan hemåt. Kaffe, kakor och läsk i bussen serverades av Ragni och Benny. Eva sålde lotter till oss och Gunnar höll oss vakna med frågesport. En väldigt trevlig och välarrangerad resa.

Tackkort har kommit från medresenärerna Siv och Åke Pettersson och i Ålandstidningen den 17 september har Två systrar givit dagens ros och skrivit: "Solrosor till dem som fixade den fina utflykten till Dalhalla och Sundborn med Ålandsgillet Stockholm. Solrosor även till chaffören och de som fick oss att gnugga geniknölarna lite extra". Tror att alla vi som var med instämmer.

Vid pennan

Asta Måbrant


Vårfesten 9 april 2011

Vårfesten den 9 april i Bagarmossen, med Ålandsgillet som ansvarig arrangör och i samarbete med Åbolandsgillet, blev en trevlig tillställning med 69 betalande gäster.

Gästerna minglade med välkomstdrink och hälsades sedan välkomna av föreningarnas ordföranden Benny Westerberg och Margareta Salviander. Benny passade på att presentera nya medlemmar i Ålandsgillet.

Uppskattad buffé med både kött- och fiskrätt med tillbehör avnjöts. Vin, öl och vatten serverades och sedan kaffe och kakor. Underhållning till kaffet av den populära duon Jarl Sjölund och Stig Lindfors.

Ordförande Benny, som fyllt jämna år, firades och uppvaktades av föreningen genom Gunnar Lindblom.

Bengt Svensson, som varit Ålandsgillets tidigare ordförande under många år, avtackades av Benny.

Fyra lotterier med fina vinster, vin, kaffe och choklad såldes av vår duktiga lottförsäljerska Eva. Det var fyra vinster på varje lottring.

Rolles orkester spelade upp till dans.

Vid pennan

Asta Måbrant


Sommartinget 2010

Ålands Idrottscenter, Godbyhallen var platsen för sommartinget 2010. Vi var ca 50 personer som den 18 juni hade samlats för att lyssna och ställa frågor till åländska politiker och tjänstemän.

Kommunikationschef Björn Häggblom hälsade alla välkomna och presenterade programmet.
Lantrådet Viveka Eriksson berättade om de utmaningar landskapsregeringen står inför och att budgetåret 2010 är ett tufft år. Finansminister Mats Perämaa svarar på frågan "hur stora lån har Åland", att man beräknar att ha en budget i balans 2013 och enligt planerna ska man inte behöva ta några lån fram till dess.

Trafikminister Veronica Thörnros berättade om de föreslagna kortrutterna. Inom skärgårdstrafiken kan indragningar och omstruktureringar komma att behöva göras.

På frågan varför vi transporterar sopor till Uppsala, svarade miljöminister Katrin Sjögren att det i dagsläget kostar för mycket att bygga ett förbränningsverk.

Varför vajar inte Ålands flagga i Bryssel, var en annan fråga som kom upp. Lantrådet svarade att den hissas på speciella dagar, såsom självstyrelsedagen men frågan skall tas upp när utrikesministern kommer på besök i september.

Visit Ålands VD Annica Jansson berättade om sommarens program och aktiviteter.

Sopranen Therese Karlsson, korades till årets Ålandsambassadör. Hon sjöng en vacker visa för oss och berättade om sina visioner. Lantrådet Viveka Eriksson överlämnade en ljusstake som gåva.

Vår egen, Gunnar Lindblom, Ålandsgillet berättade om föreningens verksamhet och önskade/efterlyste fler medlemmar.

Ålands TV var också på plats, det blev intervjuer så vi fick göra reklam för Ålandsgillet i åländsk TV samma kväll.

De flesta besökarna var bortaålänningar som finns i Sverige. Vi var ca 10 från Ålandsgillet.

Vid pennan

Asta Måbrant


70 års jubileum

Lördagen den 17 oktober firade Ålandsgillet I Stockholm 70-års jubileum på Wkb restaurant på söder. Ett sextiotal förväntansfulla och uppklädda medlemmar(två damer i folkdräkt) samlades för mingel för att sedan sätta sig till bords. Gästerna fick åtnjuta en tre rättersmiddag som var både god och riklig. Under middagens gång höll Ordföranden Bengt Svensson hällsningstal och redovisade för förenings uppkomst samt historik över år som gått. Närvarande var fyra tidigare ordföranden. Nils Lindfors var första ordförande när Gillets fick sitt nuvarande namn 1964. Många svenskfinska föreningar uppvaktade med insättningar på Tor Forss stipendiefond. Fris ordförande Tor Abrahamsson höll tal och överlämnade ett standar. Eva Lindblom uppvaktades med blommor och Orrefors för lång och trogen tjänst och för att hon är hjärtat i föreningen. Efter att desserten sjöngs Ålänningars sång, alla fyra verserna. Författaren John Grandell var även han ordförande 56-59. Gästerna behövde röra på sig och intog kaffe och avec för att lyssna på Ulvens Döttrar. Fantastiska röster med ett blandat uppförande. Samiska afrikanska samt ålänska visor i deras egna arrangemang. Ett uppskatand inslag i firandet. Något som är ett måste på Ålansgillets fester är dansen. Hasse och Rolfs (fd.Swedbergs) stod för en varierad spelning och efter två takter var golvet fullt.

Framåt midnatt trippade gästerna hemåt nöjda och glada efter en trevlig gemenskap bland vänner och bekanta.

Vid pennan Bengt Svensson


Årsmöte

Ålands riksdagsledamot Elisabeth Naculer fick blommor och standar som tack för sitt framträdande vid Ålandsgillets årsmöte. Till Vänster Ordf. Bengt Svensson till höger viceordf. Holger Linden.

ÅlandsGillet överväger nedlägggning
Nauclers tal motiverade till fortsättning

Ålands riksdagsledamot Elisabeth Naucler jobbar inte bara inom landets gränser. När Ålandsgillet i Stockholm höll årsmöte kom Naucler dit och talade. Föreningen Ålandsgillet i Stockholm var väl besökt, inte bara av sverige Ålänningar som är knutna till föreningen utan ochså av medlemmar från Svenskbygderna i Finland. Det är i grevens tid. Flera av föreningarna som tidigare samlat utflyttaddde från till exempel Pargas, Åbo Och Österbotten har haft minskat intresse.Till exempel Pargas Söner & Döttrar lades ner år 2004, berättar Ålandsgillet iett brev till allmänheten. Även Ålandsgillet umgås med Nedläggnings planer i takt med ett vacklande medlemsintresse. Styrelsen förde därför frågan vidare till medlemmarna. Något konkret beslut fattades inte.

Frågor om Pensioner.
Riksdagsledamoten gjorde sitt bästa för att motivera föreningen till att fortsätta. I sitt tal vid den efterföljande måltiden lyfte hon fram betydelsen av att det finns ett forum för sammankomster av denna sort även i framtiden. Naucler tyckter, enligt Gillets referat, att det är särskilt viktigt att nå ut till dem som flyttat bort från Åland så att det hålls uppdaterade om vad för frågor som diskuteras och vad som sker i landskapet. Elisabeth Naucler belönades med föreningens Standar och blommor i de Åländska färgerna som tack för att hon visade intresse för föreningen. Efter Talet följde många frågor om bland annat pensionsregler för utflyttade. Det diskuterades även ett Ålandsbesök på Åland med Gillet.


Omvald ordförande
I Ålands gillets styrelse blev
Bengt Svensson omvald till ordförande.

Andra förtroende uppdrag delades som följande.
Viceordf.: Holger Linden,
Sekret: Arvid Söderberg,
Kassör: Gunnar Lindblom,
Klubbmästare: Eva Lindblom,
Styrelseledamöter: Astrid Hulterström,
Gunnel Carlssono,
Anneli Österlund.