Detta är styrelsen

Styrelse

Namn

Ordförande: Asta Måbrant
V Ordförande: Gunnel Carlsson
Sekreterare: AnnMari Englund/Öberg
Kassör: Thor Abrahamsson
Suppleanter: Maj-Gun Johnsson
  Inger Olsson
   
Webbmaster: Magnus Lindblom
   
Aktivitetskommitté: Gunnel Carlsson
  Maj-Gun Johnsson
  Inger Olsson
  Eva Lindblom
   
Revisor: Marita Ringström
   
Revisorsuppleant:    Stig Lindfors
   
Valberedning: Astrid Hulterström
  Leif Olsson