Detta är styrelsen

Styrelse

Namn

Ordförande: Asta Måbrant
V Ordförande: Gunnel Carlsson
Sekreterare: AnnMari Englund/Öberg
Kassör: Thor Abrahamsson
Suppleanter: Maj-Gun Johnsson
  Inger Olsson
   
Webbmaster: Magnus Lindblom
   
Aktivitetskommitté: Gunnel Carlsson
  Gunilla Nordström
  Inger Olsson
  Marita Österberg
   
Revisorer: Pentti Vikström
  Erik Nordström
   
Revisorsuppleanter:    Benny Westerberg
   
Valberedning: Astrid Hulterström
  Benny Westerberg