Vår verksamhet

Den sociala aspekten genomsyrar all vår verksamhet. Vi försöker samla medlemmarna kring gemensamma intressen och aktiviteter där vi kan umgås och ha trevligt tillsammans.

Fester: Våra fester är öppna för andra föreningars medlemmar och ålandsvänner. Vi samarbetar även med andra föreningar, främst Åbolandsgillet och Nylandsgillet, genom att dela på ansvar, arbete och administration. Det gagnar föreningarna och är till glädje för alla. Vi har följande tre tillfällen vi benämner fester: Övriga arrangemang: Här vänder vi oss huvudsakligen till olika intressegrupper inom föreningen. Arrangemangen är både återkommande och som separata aktiviteter. Verksamheten anpassas och utvecklas ständigt i enlighet medlemmarnas behov och önskemål.